Bemiddeling in familiezaken

Bemiddeling in familiezaken

Uw familiaal bemiddelaar helpt u met:

 • informatie, advies, begeleiding, bemiddeling bij scheiding
 • de opmaak van een scheidingsovereenkomst na huwelijk of samenwonen
 • de opmaak van een ouderschapsovereenkomst na samenwonen
 • de aanpassing van een ouderschapsovereenkomst na de scheiding
 • problemen met de onderhoudsbijdrage na de scheiding
 • problemen met de verblijfsregeling na de scheiding
 • aanpassing partner alimentatie na de scheiding
 • bemiddeling tussen echtgenoten, ouders, ouders-kinderen, grootouders, leerkrachten, …
 • bemiddeling in het algemeen wanneer alle partijen samen tot een overeenkomst wensen te komen

* de bemiddelde overeenkomst wordt rechtstreeks ingediend bij de familierechtbank die deze homologeert (optioneel voor samenwonenden)

 • Steeds op vrijwillige basis
 • Onder begeleiding van een opgeleide professionele bemiddelaar
 • De gesprekken blijven strikt vertrouwelijk
 • Heeft tot doel een geschil af te sluiten met een bemiddeld akkoord
 • De betrokkenen bepalen zelf de snelheid

 • Werkt meerzijdig partijdig
 • Werkt vertrouwelijk onder “beroepsgeheim”
 • Is gespecialiseerd in zijn domein(en)
 • Maakt het conflict hanteerbaar
 • Begeleidt de communicatie
 • Heeft bij voorkeur een erkenning van de FOD Justitie

Zit u in de fase dat u overweegt te scheiden en inmiddels informatie zoekt over het scheidingsproces, wat u mag doen en beter kunt laten, hoe u het uw partner vertelt, hoe u het de kinderen vertelt, wat de consequenties zijn van een scheiding, …, vraag dan vrijblijvend advies of maak een afspraak (alleen of met twee). Wij kunnen u vrijblijvend informeren. Later neemt u onderbouwde beslissingen.